خدمات تلقیح مصنوعی

  1. خانه
  2. خدمات تلقیح مصنوعی

خدمات تلقیح مصنوعی و اصلاح نژاد

انجام تلقیح مصنوعی دام در سراسر کشور

برگزاری کلاس ها و کارگاه های تخصصی و آموزشی در سراسر کشور

عرضه سیدر و هورمون و اسپرم

عرضه تجهیرات و وسایل لازم

فهرست